Jeg har tidligere på LinkedIn “prikket” lidt til Danmarks Radio for deres brug af obligatoriske basis oplysning om alder og køn i deres rekruttering af nye medarbejdere. I samme forbindelse har jeg kontaktet Maria Rørbye Rønn om samme emne.

6 dage efter min henvendelse har DR set på problemstillingen. Taget en beslutning og implementeret løsningen i deres rekrutteringsprocesser.

Nanna Abildstrøm har i dag meddelt mig, at oplysninger om alder og køn ikke længere er en del af DR’s digitale ansøgningsproces, da DR er enige i, at det ikke er relevante oplysninger i den forbindelse.

Respekt til Maria Rørbye RønnNanna Abildstrøm og Danmarks Radio.