Et godt program om Borgerforslag. Gå frem til ca. det 40 minut og hør om vores Borgerforslag og om hvor lang vi er nået.

https://www.dr.dk/radio/p1/public-service/public-service-2021-04-26