Senior Erhverv Århus og S1 Management har indgået aftale om et arrangement, hvor vi arbejder med udfordringer og muligheder ift. aldersdiskrimination i den digitale rekrutteringsproces.

Mødet er både fysisk og digitalt via Zoom.

Jeg glæder mig til nogle spændende timer i “smilets by”