Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde Kommune og S1 Management har indgået en samarbejdsaftale vedrørende borger, der skal tilbage til arbejdsmarkedet.

S1 Management vil i tæt samarbejde med kandidaterne (borgerne) arbejde målrettet på, at kandidaterne kommer tilbage i varig beskæftigelse.

Gennem et ligeværdigt forløb mellem S1 Management og kandidaterne arbejdes der med ønsker, udfordringer og muligheder for den enkelte kandidat. I løbet af samarbejdet vil kandidaterne komme til at stå stærkere i forhold til, at nå målet om varig beskæftigelse.