Der er en del virksomhedsledere, der på baggrund af mit borgerforslag om registrering af alder, køn og nationalitet, har spurgt mig om jeg virkelig mener, at virksomhederne ikke selv kan bestemme, hvem de vil ansætte.

Lad mig slå fuldstændig fast, at det er virksomhedens suverænt egen beslutning.

Forslaget handler om, at der er kommet en uhensigtsmæssig adfærd ind i rekrutteringsarbejdet, hvilket betyder at der før læsning af CV og ansøgning frasorteres kandidater ud fra obligatoriske basis oplysninger, som intet har med faglige kvalifikationer at gøre. F.eks. alder, køn og nationalitet.

Senest så jeg at civilstand (gift, samboende, ugift, andet) var en obligatorisk basisoplysning, for at kunne søge en stilling.  Virksomhederne finder det åbenbart nødvendigt at have denne oplysning, inden de læser ansøgning og CV, så de kan vælge og fravælge kandidater på oplysninger om civilstand. Hvordan bruger de så oplysninger om alder, køn og nationalitet?

Jeg ved ikke om alle virksomhedsledere er klar over, at de sjældent bliver præsenteret for de bedste kandidater til et aktuelt job, men kun de bedste fra en lille gruppe, der er forhåndsudvalgt, ud fra ikke faglige kvalifikationer, som alder, køn, nationalitet – og nu civilstatus!

Det kan hverken virksomhederne eller kandidaterne være tjent med.

Støt borgerforslaget, der stopper denne uanstændige, uprofessionelle, uacceptable og samfundsskadelige fremgangsmåde.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05251