Stort tak til Djøf og IDA for at lægge hus og indsats i gårsdagens arrangement, som jeg fik lejlighed til at åbne.

Gode spørgsmål, interessante debatter og veloplagte talere:
Morten Thiessen fra IDA, Bo Sandberg
Beskæftigelsesminster Peter Hummelgaard,
seniorforsker Aske Juul Lassen fra Københavns Universitet,
vicedirektør Steen Nielsen fra DI,
og formand for DJØF Offentlig Sara Gundelach Vergo

Ordstyrer var Henrik Denta, som dirigerede de mange spørgsmål og kommentarer fra de 80 mennesker i salen og 250 mennesker online.

Diskussionen om dette tema er dog ikke slut. Andelen af befolkningen over 50 år stiger – og det er ikke samfundsmæssigt smart at frasortere dem over 50 år pga. fordomme.

En ting, som vi desværre ikke fik talt om, er, hvor stort “mørketallet” er. Nemlig de de mennesker, som har opbrugt deres dagpengeret og checker ud.
Det er mennesker, som ikke deltager på arbejdsmarkedet, som opgiver og lever af deres ægtefælle og/eller større eller mindre opsparede midler for at undgå at blive indrulleret i kontanthjælpens snærende bånd. Vi hører om den slags historier – og arbejdsmarkedsforskere har lavet estimater omkring disse mennesker. Men vi ved reelt ikke, hvor mange mennesker, der er tale om. Mennesker, der ikke tæller med i statistikker, når de ikke modtager offentlige ydelser – men klarer sig på egne midler. Mennesker, som gerne ville arbejde og bidrage, men som har opgivet – den såkaldte “modløshedseffekt”. Desværre ikke et område, der er belyst – men det kunne være interessant at se på, når virksomhederne mangler arbejdskraft.